Wykonanie Nimf II na saksofon sopranowy i klawesyn,
Pawe³ Gusnar i Alina Ratkowska, Sala Koncertowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa 2016

powrót