IX Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego, Filharmonia Narodowa, 2013. Utwór obowiązkowy - Obbligato Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko - wykonuje laureatka I nagrody Chiara Enderle.

powrót