Płyta CD Saxophone Varie Pawła
Gusnara z kompozycją Nimfy
Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko
oraz kompozytorów związanych
z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina
została nagrodzona Fryderykiem 2014
w kategorii Album Roku - Muzyka
Kameralna
.

   

Zespół The Six & Sax Duo w składzie
Magdalena Jakubska-Szymiec - saksofon sopranowy
i Grzegorz Szymiec - gitara, wykonujący Nimfy II
Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko zdobył
w kwietniu 2022 r. I nagrodę Konkursu
X International Master Competition
for Music Teachers
.