Płyta CD Saxophone Varie Pawła
Gusnara z kompozycją Nimfy
Weroniki Ratusińskiej-Zamuszko
została nagrodzona Fryderykiem 2013
w kategorii Album Roku - Muzyka
Kameralna
.